ML serija ventilatora kompanije Corsair koristi Mag-Lev tehnologiju

Corsair je najavio novu seriju ventilatora koje karakteriše upotreba Mag-Lev tehnologije koja je specifična po niskom nivou buke u okviru visokih performansi, pre svega zahvaljujući magnetno ležište i prilagođeni dizajn rotora.

Ventilatori ML serije obezbeđuju rad koji ne podrazumeva nimalo trenja a to se postiže magnetnim odvajanjem lopatica ventilatora što dalje od kućišta motora, a ova inovacija omogućava ventilatoru da postiže veće brzine obrtanja uz što niže nivoe buke. Pri najnižoj brzini, 400o/min, Corsair navodi da 120mm ventilatori stvaranju 16 dBA buke, a pri najvišoj od 2400 o/min, nivo buke iznosi 37 dBA.