Vip mobile plasirao Narrow Band Internet of Things tehnologiju

Najpouzdanija globalna tehnologija za efikasniji, sigurniji i ekonomičniji prenos podataka za uređaje koji se povezuju internetom - Narrow Band Internet of Things, dostupna je u Srbiji. Vip mobile je na domaćem tržištu uspešno plasirao ovu tehnologiju, obezbedivši pokrivenost na 90 odsto teritorije države. Tržište Internet of Things uređaja, a to je bilo koji uređaj koji može da se monitoriše pomoću ove tehnologije i kojim može da se upravlja daljinski, raste velikom brzinom i procenjuje se na 15 milijardi evra na svetskom nivou. Predviđanja idu do čak 75 milijardi evra do 2025. godine.

NB IoT je mreža koja omogućava malu potrošnju energije krajnjih uređaja, odnosno veliku energetsku efikasnost. Bazira se na 4G tehnologiji i omogućava povezivanje uređaja čak i u veoma lošim radio uslovima i na lokacijama koje su do sada bile teško ili potpuno nedostupne. Praktično, za komunikaciju uređaja na ovaj način – nema prepreke.